Welcome to Smilekrub Network Official
Tools - เครื่องมือ
ย้อนกลับ Smilekrub - เครื่องมือ

Color Calculator

เครื่องมือในการคำนวณค่าสี (สำหรับนักออกแบบและพัฒนาระบบ)


เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาและนักออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของสี ที่มืดขึ้น และสว่างขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้เวลาคำนวณสีของปุ่ม เวลาเอาเมาส์ไปวางบนปุ่ม หรือกดปุ่ม เพื่อให้ดูมี Reaction กับสิ่งนั้น ๆ

Color Calculator

Nether Portal Coords Calculator

เครื่องมือในการคำนวณพิกัดของประตู Nether Portal (Minecraft)


เป็นเครื่องมือสำหรับผู้เล่นมายคราฟทุกคนที่ต้องการคำนวณว่าประตู Nether Portal นั้นจะไปตรงกับพิกัดไหนในโลกนั้น ๆ

Nether Portal Coords Calculator